BLOG GIÁO VIÊN BẠC LIÊU


suy ngẫm

Khi mê bùn vẫn là bùn; khi ngộ mới biết trong bùn có sen- Khi mê tiền vẫn là tiền khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Đừng nên ném đá dấu tay; nếu ném hay như thế nào không ai làm gì được thì cũng không qua mặt được quần chúng người ta xem thường mình.

1.
2.
3. 37.
38.
39.
40.
41. 47.
48.
49.
50.
  • 51.
52.
53. 54. 69. 70.
71. 87.
88. 89.
90.
  • 91.
92.
93.
94. 105.
106. 107. 108. 109.
110. 120.
121.
122. 132.
133.
134.
  • 135.
136.
137. 138. 149. 150.
151.
  • 152.
153.
154.
155.
  • 156.
157.
158.
159.
160. 161. 162. 165. 171. 172.
163. 164. 166.
167. 168.
169. 170.
173.
174.


Thứ hai(10/12): Sinh hoạt dưới cờ.

Thứ ba (11/12) : Trực trường.

Thứ tư (12/12): Trực trường.

Thứ năm(13/12 : Trực trường.

Thứ sáu (14/12) : Trực trường.

Thứ bảy (15/12) :Trực trường .

Chủ nhật (16/12) :

Một số hình ảnh hoạt động của trường THCS Vĩnh Thịnh.

http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

QUY ĐỊNH

Để thống nhất quản lý toàn diện nhà trường, nay trường THCS Vĩnh Thịnh đề ra quy định về tổ chức hoạt động và lề lối làm việc của trường như sau:

 

I. NHỮNG CĂN CỨ ĐỀ RA QUY ĐỊNH:

          - Các văn bản của Bộ, Sở GD- ĐT Bạc Liêu và PGD- ĐT Hoà Bình về thực hiện nhiệm vụ năm học: 2011- 2012.

          - Điều lệ trường trung học ban hành ngày 02/4/2007 của Bộ GD- ĐT.

          - Thông tư liên tịch số 35/TTLT- BGD&ĐT-BNV hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở GD phổ thông công lập.

          - Thông tư 49 TT/GP quy định chế độ công tác của giáo viên trường phổ thông. II. QUY ĐỊNH VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC:    

   2.1 Thời gian làm việc:

          - Sáng: Tiết 1 bắt đầu vào lúc 7 giờ, tiết 5 kết thúc lúc 11giờ 30.

          - Chiều: Tiết 1 bắt đầu vào lúc 13 giờ, tiết 5 kết thúc lúc 17 giờ.

          - Giáo viên thực hiện đúng theo thời khoá biểu hiện hành.

          - Ngày lễ và chủ nhật: được nghỉ theo quy định của nhà nước ( Khi có việc đột xuất hoặc triệu tập phiên họp sẽ có thông báo riêng).

   2.2 Số lần họp:

          - Họp HĐSP: mỗi tháng 1 lần.

          - Họp Tổ chuyên môn: mỗi tháng 2 lần.

          - Họp Tổ chủ nhiệm mỗi tháng  lần ( cần thiết sẽ hộí ý trước khi vào tiết sinh hoạt cuối tuần).

          - Họp Tổ kiểm tra chuyên môn: mỗi tháng 1 lần.

          Lưu ý: Những vấn đề bình thường khác sẽ được chuyển tải bằng hình thức thông báo. Đề nghị GV phải thường xuyên xem thông báo và thực hiện.

   2.3 Giao tiếp:

          - Khách đến liên hệ công tác gặp người trực văn phòng để được hướng dẫn.

          - GVCN tiếp phụ huynh học sinh đến liên hệ và giải quyết theo nhiệm vụ được giao. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo nhà trường.

          - Trong giao tiếp cần phải có thái độ niềm nở, sẳn sàng giải quyết các yêu cầu chính đáng của người đến liên hệ. Tránh quan liêu, cửa quyền hách dịch.

III. VỀ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

   3.1 Quản lý nhân sự:

          - Cán bộ giáo viên nghỉ phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Nghỉ từ 03 ngày trở lên phải có sự đồng ý của PGD- ĐT Hoà Bình. Phải gởi giáo án lại cho người dạy thay. Các giáo viên nhờ dạy thay với nhau cũng phải báo cáo trước cho lãnh đạo nhà trường biết và cho phép.

          - Cán bộ giáo viên đi công tác, đi học … phải thông báo và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Khi có ý kiến của Hiệu trưởng công lệnh mới được cấp. Nếu sự việc khẩn cấp, đột xuất thì sau đó phải báo cáo cho Hiệu trưởng biết. Nếu không sẽ không đuợc giải quyết công tác phí.

          - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Tổ chuyên môn, các Bộ phận phải có kế hoạch tháng, tuần cụ thể và niêm yết theo quy định.

   3.2 Quản lý tài sản:

          - Sử dụng điện, nước hết sức tiết kiệm. Khi ra khỏi phòng nếu không có ai thì tự giác tắt quạt, đèn và các thiết bị dùng điện khác.

          - Các loại máy móc như máy vi tính, máy in, điện thoại … không được sử dụng khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.

          - Đồ dùng dạy học tranh, ảnh, bản đồ, bảng phụ, các dụng cụ thự hành thí nghiệm … khi mượn phải bảo quản cẩn thận và vào sổ của thư viện, thiết bị kịp thời.

          -Tài sản được trang bị phải sử dụng đúng mục đích, bảo quản tốt, không được tự ý di dời khi chưa có ý kiến của bộ phận quản lý. Nếu hư hao mất mát không có lý do chính đáng phải bồi thường theo giá quy định hiện hành.

   3.3 Quản lí tài chánh:

          - Quản lý theo ngân sách, luật kế toán và các nguyên tắc tài chánh hiện hành.

          - Những công việc có liên quan đến tài chánh, tài sản được sự đồng ý của Hiệu trưởng và do Hiệu trưởng trực tiếp phê duyệt.

   3.4 Quản lý thông tin báo cáo:

          - Các công văn đến phải được Hiệu trưởng xử lý và có ý kiến chỉ đạo đến các bộ phận chức năng cùng quán triệt và tổ chức thự hiện.

          - Các công văn đi phải được soạn thảo bằng vi tính và lưu trử cẩn thận. Những trường hợp đột xuất mà công văn đi Phó Hiệu trưởng ký thì sau đó phải báo cáo lại cho Hiệu truởng được biết.

          - Khi có số liệu thống kê, bộ phận văn phòng có nhiệm vụ thu thập và báo cáo với Hiệu trưởng.

          - Các số liệu báo cáo phải chính xác và thống nhất với nhau.

IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ:

          - Quan hệ làm việc giữa Hiệu trưởng với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường là mối quan hệ chỉ huy- chấp hành. Quan hệ giữa các tổ chuyên môn, các bộ phận chức năng thực hiện trên cơ sở hợp tác phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

          - Đối với tổ chức Công Đoàn, đây là mối quan hệ phối hợp công tác. Quan hệ này được xác định khi thực hiện chức năng quản lý, chỉ đạo về những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh.

V. QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM:

Ÿ Hiệu trưởng:

          Hiệu trưởng là thủ trưởng trường học điều hành nhà trường theo chế độ thủ trưởng được quy định theo điều lệ trường học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước PGD, Đảng uỷ và UBND xã về công tác giáo dục của nhà trường. Tóm lại, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình chỉ đạo, điều hành hệ thống bộ máy và quyết định những vấn đề của nhà truờng.

Ÿ Các tổ chuyên môn chức năng:

          Trên cơ sở chủ trương và chương trình công tác đã được kết luận, các tổ chuyên môn, chức năng có trách nhiệm điều hành các công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ mà các tổ chuyên môn, chức năng được quyền chỉ đạo, xử lý công việc với tư cách thừa lệnh Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc điều hành của mình.

Ÿ Công đoàn, Đoàn TNCS, Tổng phụ trách đội:

          Hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật hiện hành.

          Để phát huy dân chủ và trí tuệ của tập thể. Hiệu trưởng chỉ đạo những vấn đề quan trọng với tập thể HĐSP nhà trường.

         

          Công việc, trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân phụ trách các bộ phận đuợc quy định chi tiết và phổ biến trong Quy định phân công nhiệm vụ của nhà trường ban hành ngày 01/ 9/2011.

Ÿ Quy định đối với nhân viên hợp đồng:

          Theo công việc đã ký kết trong hợp đồng.

Ÿ Quy định đối với bảo vệ:

          Hàng ngày phải có mặt ở trường để trực trống và bảo vệ cơ sở vật chất, ngăn ngừa người lạ mặt xâm nhập vào trường học.

Ÿ Quy định về hợp đồng căn tin:

          Giao Công Đoàn ký kết hợp đồng và có trách nhiệm về nhắc nhở mỹ quan, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường để thực hiện đúng quy định cam kết trong hợp đồng và quy định thống nhất trong nhà trường.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Quy định này được thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường thông qua Hội nghị cán bộ công chức nhằm quán triệt thực hiện.

          - Quy định này có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 9 năm 2011.

                                                                               Hiệu trưởng

Nơi nhận:

-          Phòng GD-ĐT Hoà Bình.

-          Lưu VP

 


Nhắn tin cho tác giả
Lý Hồng Em @ 18:41 05/02/2012
Số lượt xem: 618
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Điều thực hiện (ươm mần) Hình trong code thầy cô trang trí trang mình.

Thi đua dạy tốt - học tốt

anhbh

Điiện thoại liên lạc của lớp trung cấp chính trị K17

Thầy chủ nhiệm lớp Trần Văn Khanh 0918705015 (Lý Hồng Em 0945132521) (Dương Hữu Đạt 0123409001) (Dương Cát Phượng 0477676643) (Trịnh Thị Ngát 0983812091) (Tô Châu Hùng Luân 0988202313) (Trần Hữu Trọng 0914621218) (Phạm Thị Huyền 0986939375) (Phạm Thị Huương 01658261446) (Lâm Thị Tuyết Trâm 01677499767) (Huỳnh Thị Mỹ Thuý 0974499434) (Huỳnh Thanh Cầm 01237482876) (Trần Thị Hà 01697447481) (Phan Ngọc Quyền 01689424461) (Nguyễn Minh Phong 0946360786) (Lại Thị Hưởng 0986322850) (Dương Thị Sen 0947441414) (Dương Văn Chức 0902313525) (Danh Thanh Ỷ 01233560011) (Trần Minh Thư 01236117537) (Kim Si Tha 01253305725) (Nguyễn Thị Khai Thuỳ 0919160916) (Huỳnh Thống Nhất 0945808687) (Lê Phát Tài 0949806422) (Giang Hữu Hậu 0913676602) (Lê Thị Thoa 0937816641) (Nguyễn Chí Quốc 0949141479) (Ng Văn Duy Phương 0912180801) (Phương Chí Thum 0912154153) (Nguyễn Việt Ngoan 0948847027) (Tô Tấn Hưng ) (Dương Diễm Linh 0947294446) (Đỗ Tiến Nhanh 0913120402) (Phạm Thuý Nhi ) (Võ Phương Lan 0919985698) (Trần Hồng Hoa 0919757103) (Trần Văn Khải 0946131477) (Trương Hữu Mến 0913189786) (Dương Văn Triều 0916357708) (Phạm Quang Vinh 0918588869) (Nguyễn Xuân Cường 0918944859) (Liên Hưng Tài 0918544141) (Châu Trân Lợi 0945945254) (Lâm Thị Huyền 0913128312) (Nguyễn Vũ Phong ) (Nguyễn Lưu Thiết 0916864870) (Nguyễn Văn Phúc ) (Lê Văn Hài 0913825619) (Đinh Công Luận 0919317713) (Trần Chí Trung 0918751958) (Võ Văn Khuyên 0919443551) (Nguyễn Văn Nguyêm 0919021646) (Trương Văn Bữu ) (Huỳnh Hữu Trí 0942422326) (Nguyễn Văn Vũ 0916766452) (Võ Hoàng Đệ 0946002601) (Đặng Văn Nhường 0949323237) (Trần Minh Luân 0913174317) (Nguyễn Văn Tại 0918924234) (Nguyễn Văn Lắm 01234080984) (Quảng Thanh Kiều 0918379434) (Huỳnh Văn Đăng 0918806327) (Trịnh Văn Thống ) (Ngô Thị Tú Anh 0916365917) (Võ Thanh Kỳ 0919144144) (Tạ Văn Thọ 0918039939) (Phạm Văn Thìn 0918647143) (Nguyễn Ngọc Mạnh 0913151081) (Nguyễn Diễm Trang 0939409803) (Trần Thị Hằng Ni 0947727535) (Huỳnh Thu Hương 0949763757) (Trịnh Hồng Nhiện 0985373357) (Tô Văn Thái 0918973051) (Trương Triều Trung 0913640323) (Nguyễn Văn Tịnh 0916282419) (Lưu Thị Thơ 0949464850) (Lưu Xuân Hương 0918778480) (Nguyễn Văn Trang 0919927533) (Trương Hà Giang 0918246015) (Nguyễn Bích Tiên 0919930545) (Đoàn Văn Đen ) (Phạm Minh Sang ) Liên lạc lẫn nhau