BLOG GIÁO VIÊN BẠC LIÊU


suy ngẫm

Khi mê bùn vẫn là bùn; khi ngộ mới biết trong bùn có sen- Khi mê tiền vẫn là tiền khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Đừng nên ném đá dấu tay; nếu ném hay như thế nào không ai làm gì được thì cũng không qua mặt được quần chúng người ta xem thường mình.

1.
2.
3. 37.
38.
39.
40.
41. 47.
48.
49.
50.
 • 51.
52.
53. 54. 69. 70.
71. 87.
88. 89.
90.
 • 91.
92.
93.
94. 105.
106. 107. 108. 109.
110. 120.
121.
122. 132.
133.
134.
 • 135.
136.
137. 138. 149. 150.
151.
 • 152.
153.
154.
155.
 • 156.
157.
158.
159.
160. 161. 162. 165. 171. 172.
163. 164. 166.
167. 168.
169. 170.
173.
174.


Thứ hai(10/12): Sinh hoạt dưới cờ.

Thứ ba (11/12) : Trực trường.

Thứ tư (12/12): Trực trường.

Thứ năm(13/12 : Trực trường.

Thứ sáu (14/12) : Trực trường.

Thứ bảy (15/12) :Trực trường .

Chủ nhật (16/12) :

Một số hình ảnh hoạt động của trường THCS Vĩnh Thịnh.

http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/

Chuyên đề 6: QLTC,TS

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Hồng Em (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:09' 23-01-2012
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề 6

TỔ CHỨC TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KIỂM TOÁN TẠI CÁC CƠ QUAN,
ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG KINH PHÍ NSNN
2
Mục đích chuyên đề
Đối với cơ quan chủ quản:
Nắm bắt được quy trình, các nội dung cần kiểm tra về tài chính, kế toán tại các đơn vị quản lý.
Đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng NS:
Nắm bắt các nội dung về kiểm tra tài chính, kế toán để có thể tiến hành kiểm tra nếu cần thiết.
Đối với cán bộ quản lý tài chính, kế toán tại đơn vị:
Biết được tính chất của mỗi cuộc kiểm tra, có các bước chuẩn bị, hoàn chỉnh những sai sót trong quá trình quản lý TC-KT.
3
Công tác KT TCKT ? đơn vị sử dụng NSNN
TỰ KIỂM TRA TÀI
CHÍNH, KẾ TOÁN
CƠ QUAN, ĐƠN
VỊ SỬ DỤNG
NGÂN SÁCH
TỰ THỰC HIỆN
KIỂM TRA
QUYẾT TOÁN
HÀNG NĂM
CƠ QUAN KIỂM TOÁN
VÀ TÀI CHÍNH NHÀ
NƯỚC THỰC HIỆN
KIỂM TOÁN HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH,
KẾ TOÁN
CƠ QUAN CHỦ
QUẢN CẤP TRÊN
THỰC HIỆN
4
Mục tiêu của công tác kiểm tra
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán đối với đơn vị bị kiểm tra.
Nhằm phát hiện những sai sót trong quá trình quản lý tài chính, tài sản của nhà nước.
Đưa ra các biện pháp, kiến nghị để hướng hoạt động quản lý tài chính, kế toán theo quy chuẩn, đúng với quy định của nhà nước.
Xây dựng ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức, tác phong công tác của Chủ tài khoản, kế toán đơn vị và của cơ quan quản lý cấp trên
Xây dựng thái độ khách quan, khoa học trong việc thực thi chính sách, chế độ tài chính và kế toán.
5
PHẦN A. TỰ KIỂM TRA TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN
Các văn bản pháp luật liên quan hiện hành
Luật thanh tra năm 2011
Nghị định số 41/2005 hướng dẫn thi hành Luật thanh tra
Quyết định 67/2004/BTC Về quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các đơn vị có sử dụng NSNN
NĐ 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 Tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân
Các văn bản liên quan khác
6
1. Những quy định chung
1.1. Mục đích tự kiểm tra tài chính, kế toán
1.2. Nhiệm vụ
1.3. Yêu cầu
1.4. Người được giao nhiệm vụ kiểm tra
1.5. Hình thức thực hiện
- Hình thức tự kiểm tra theo thời gian thực hiện
- Hình thức tự kiểm tra theo phạm vi công việc
7
1.5. Hình thức thực hiện
Hình thức tự kiểm tra theo thời gian thực hiện

Tự kiểm tra
thường xuyên
Tự kiểm tra
đột xuất
Tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch
Tự kiểm tra thường xuyên mọi hoạt động kinh tế
8
Tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch
Lập kế hoạch cho từng kỳ kế toán hoặc cả năm tài chính của đơn vị.


Kế hoạch được lập bao gồm: Nội dung, phạm vi, đối tượng và thời gian tiến hành kiểm tra.


Hình thức kiểm tra này nhằm mục đích tạo ra nề nếp, lề lối hoạt động của đơn vị.
9
Tự kiểm tra thường xuyên
Không nhất thiết phải tổ chức các cuộc kiểm tra mà cần thực hiện những biện pháp kiểm tra chéo giữa các bộ phận thực hiện công tác tài chính, kế toán, hoặc kiểm tra tuần tự giữa các khâu.
Thủ quỹ Kế toán thanh toán

Kế toán tổng hợp
Kế toán thu Kế toán thanh toán

Thủ quỹ
Quy trình luân chuyển chứng từ
Kế toán TT Kế toán theo dõi TS ,VL, DC

Bộ phận mua sắm
10
Tác dụng
Hình thức kiểm tra này để tăng cường tính tự giác của cán bộ, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời kịp thời phát hiện những sai phạm của các cá nhân, các khâu tổ chức công việc.

Có vai trò quan trọng trong việc tổ chức tốt công tác quản lý tài chính của đơn vị.
11
1.5.2. Hình thức tự kiểm tra theo công việc
Tự kiểm tra toàn diện
Kiểm tra toàn diện là việc kiểm tra toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị với mục đích xem xét sự chính xác, hợp pháp của các số liệu tài chính tại đơn vị.
Tự kiểm tra đặc biệt
Kiểm tra đặc biệt là việc kiểm tra một hoặc một số nội dung hoạt động tài chính, kế toán của đơn vị với mục đích xem xét sự chính xác, hợp pháp của một số số liệu tài chính của đơn vị.
Tự kiểm tra thường xuyên
12
2. Nội dung tự kiểm tra
2.1. Kiểm tra các khoản thu
2.2. Kiểm tra nội dung chi
2.3. Kiểm tra xác định chênh lệch thu - chi, trích lập các quỹ
2.4. Kiểm tra quản lý, sử dụng TSCĐ
2.5. Kiểm tra quản lý sử dụng vật liệu, dụng cụ
2.6. Kiểm tra sử dụng quỹ tiền lương
2.7. Kiểm tra các quan hệ thanh toán
2.8. Kiểm tra việc sử dụng, quản lý các khoản vốn bằng tiền
2.9. Kiểm tra việc quyết toán thu, chi tài chính
2.10. Kiểm tra công tác đầu tư, xây dựng cơ bản
2.11. Kiểm tra kế toán
2.12. Kiểm tra việc tổ chức, lãnh đạo công tác tài chính, kế toán
13
2.1. Kiểm tra các khoản thu
- Kiểm tra các nguồn thu do ngân sách cấp:
+ Có bao nhiêu nguồn? : 1,2,3...
+ Thuộc cấp NS nào? : TW, ĐP
+ Dự toán giao từng nguồn? : Số QĐ, số giao
Kiểm tra các khoản thu NS đơn vị được giao thực hiện:
+ Được giao thu các khoản phí, lệ phí gì?
+ Số thu nộp NS, số được để lại sử dụng?
+ Mức thu, nội dung thu có đúng quy định không?
+ Tình hình phân bổ sử dụng các khoản thu được để lại?
14
2.1. Kiểm tra các khoản thu
Kiểm tra các khoản thu từ việc đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để đầu tư, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.
+ Khoản thu có hợp pháp, hợp lệ không?
+ Có sử dụng đúng mục đích không?
+ Có công khai, theo dõi vào sổ sách không?
Kiểm tra các khoản thu từ các hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ.
+ Kiểm tra số thu?
+ Theo dõi ghi sổ kế toán không?
+ Quy trình hạch toán?
+ Tình hình sử dụng các khoản thu này?
15
2.2. Kiểm tra các khoản chi
Kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi trong phạm vi tổng dự toán được duyệt.
+ Có trong dự toán hay không?
+ Nội dung cụ thể chi các khoản không TX?
+ Xác định nguồn đối với một số nội dung chi?

Kiểm tra tính hợp pháp của các khoản chi ngoài dự toán.
+ Có được cấp thẩm quyền phê duyệt?
+ Xác định nguồn?
+ Có đầy đủ chứng từ để thực hiện chi?
16
- Kiểm tra việc thay đổi dự toán
+ Nội dung, nguyên nhân thay đổi dự toán?
+ Xác định số tăng chi xác định nguồn?
+ Giảm chi nội dung giảm, nguyên nhân?
+ Đặc biệt hay xảy ra với các khoản chi không TX

- Kiểm tra nội dung chi TX
+ Đúng định mức chi của nhà nước?
+ Đúng quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị?
+ Đúng chức năng nhiệm vụ của đơn vị?
+ Chứng từ chi có đầy đủ, hợp lệ?
2.2. Kiểm tra các khoản chi
17
Kiểm tra nội dung chi không TX:
+ Có được giao trong dự toán không?
+ Tính chất của các khoản chi này?
+ Thuộc nguồn nào? TW, ĐP, XDCB TT, CTMT.
+ Đúng các quy trình về mua sắm, xây dựng?

Kiểm tra việc kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN:
+ Các hoạt động phải nộp thuế?
+ Cách xác định thuế phải nộp?
+ Quy trình hạch toán?
2.2. Kiểm tra các khoản chi
18
2.3. Kiểm tra việc xác định chênh lệch thu chi hoạt động, trích lập quỹ
- Kiểm tra các khoản chênh lệch thu chi dự kiến trong quá trình hoạt động:
+ Tính chất của khoản chênh lệch này? Từ hoạt động sự nghiệp, hoạt động sxkd, khoán kinh phí hành chính.
+ Không tính các khoản tiết kiệm được do chưa thực hiện nhiệm vụ trong năm.
+ Quy trình hạch toán?
- Kiểm tra việc tính toán và trích lập và sử dụng quỹ:
+ Có trích lập các quỹ theo đúng quy định, tỷ lệ trích?
+ Quy trình hạch toán?
+ Kiểm tra việc sử dụng từng quỹ?
19
2.4. Kiểm tra việc quản lý và sử dụng TSCĐ
Kiểm tra việc mua sắm TSCĐ:
+ Có trong kế hoạch?
+ Trình tự mua sắm đúng quy định?: Đấu thầu, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tập trung?
Kiểm tra việc quản lý, theo dõi TSCĐ:
+ Phân loại có đúng tiêu chuẩn?
+ Phản ánh sổ sách đầy đủ?
+ Xác định nguyên giá, nguyên nhân tăng giảm?
+ Kiểm tra việc phản ánh hao mòn, trích khấu hao?
+ Kiểm tra việc sửa chữa lớn TSCĐ?
+ Kiểm tra quy trình thanh lý TSCĐ?
20

2.10. Kieåm tra coâng taùc ñaàu tö XDCB

- Kiểm tra quy trình chuẩn bị đầu tư XDCB:
+ Quyết định phê duyệt chuẩn bị đầu tư?
+ Quyết định giao vốn chuẩn bị đầu tư?
+ Các công việc chuẩn bị đầu tư?: Tuyển chọn tư vấn, Lập dự án, Thiết kế dự toán, Phê duyệt dự án.
Kiểm tra quy trình thực hiện đầu tư:
+ Công tác tuyển chọn nhà thầu?
+ Công tác giám sát kiểm tra tiến độ xây dựng?
+ Công tác tạm ứng, nghiệm thu từng giai đoạn?
- Kiểm tra quy trình kết thúc đầu tư xây dựng:
+ Công tác quyết toán, nghiệm thu, bàn giao công trình?
+ Công tác kế toán theo dõi toàn bộ công trình?
+ Công tác phê quyệt quyết toán công trình?
21
3. Quy trình và thủ tục tự kiểm tra
3.1. Đối với hình thức tự kiểm tra thường xuyên mọi hoạt động kinh tế, tài chính:
- Các cá nhân liên quan có trách nhiệm xem xét các phần hành công việc đã thực hiện trước đó, và công việc của mình.
- Khi phát hiện các sai phạm vướng mắc phải báo cáo ngay người phụ trách để xử lý.
3.2. Đối với hình thức kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch hoặc đột xuất:
- Lập kế hoạch, chọn phương án kiểm tra
- Chuẩn bị kiểm tra
- Thực hiện kiểm tra
22
3.3. Trình töï vaø phöông phaùp töï kieåm tra:
Thu thaäp, xöû lyù caùc taøi lieäu lieân quan ñeán cuoäc kieåm tra veà cheá ñoä chính saùch hieän haønh, quy ñònh, quy cheá noäi boä cuûa ñôn vò.
- Thöïc hieän kieåm tra theo caùc noäi dung ñaõ xaùc ñònh, ghi cheùp, toång hôïp soá lieäu lieân quan.
- Ñoái soaùt caùc haønh vi phaùt hieän ñöôïc vôùi cheá ñoä chính saùch, thaåm vaán xaùc minh neáu caàn.
- Ñaùnh giaù möùc ñoä caùc sai phaïm, ñeà ra nhöõng bieän phaùp khaéc phuïc, xöû lyù theo thaåm quyeàn.
- Laäp, göûi baùo caùo, kieán nghò giaûi quyeát, coâng khai keát quaû kieåm tra.
3. Quy trình và thủ tục tự kiểm tra
23
3.4. Xử lý kết quả tự kiểm tra
Nếu các bộ phận có thành tích trong việc quan lý tài chính, kế toán sẽ được xét khen thưởng.

Các trường hợp vi phạm tùy theo mức độ, tính chất sẽ có quyết định xử lý trách nhiệm theo quy định.

- Định kỳ cuối năm công khai kết quả tự kiểm tra, kết quả xử lý kết luận trong toàn đơn vị.
3. Quy trình và thủ tục tự kiểm tra
24
3.5. Chế độ báo cáo
- Hàng năm các đơn vị có sử dụng kinh phí NS phải tiến hành tự kiểm tra, lập báo cáo kết quả kiểm tra.
- Đối với các cuộc kiểm tra đột xuất phải lập báo cáo về nguyên nhân kiểm tra, nội dung và kết quả kiểm tra.
- Báo cáo tổng hợp kết quả tự kiểm tra hàng năm được sử dụng để đánh giá, chấn chỉnh hoạt động của đơn vị và gửi cho cơ quan chủ quản để nắm được tình hình của đơn vị.
Thời hạn gửi báo cáo cùng thời hạn gửi báo cáo quyết toán hàng năm.
4. Trách nhiệm của thủ trưởng và người được giao kiểm tra (Xem TL)
3. Quy trình và thủ tục tự kiểm tra
25
Cách thức thực hiện tự kiểm tra TC - KT
1. Căn cứ các chính sách chế độ về thanh tra, kiểm tra, về chức năng của đơn vị mình. Đơn vị thực hiện bầu ban thanh tra nhân dân bằng việc bỏ phiếu kín của toàn bộ cán bộ công nhân viên tại đơn vị.2. Ch? t?ch công đoàn ra quyết định thành lập ban thanh tra nhân dân dựa trên kết quả bầu cử.
26
3. Ban thanh tra nhân dân tự bầu các chức
danh trong ban.
4. Tiến hành xây dựng kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra nội bộ trong năm về các hoạt động của đơn vị.
Cách thức thực hiện tự kiểm tra TC-KT
27
5. Gửi kế hoạch, nội dung kiểm tra tới bộ phận liên quan


6. Tiến hành kiểm tra theo kế hoạch


7. Ra báo cáo kiểm tra và các kiến nghị xử lý

8. Công khai báo cáo kết quả kiểm tra trước đại hội công chức toàn đơn vị
Cách thức thực hiện tự kiểm tra TC-KT
28
PHẦN B. KIỂM TOÁN
* Mục đích:
- Nắm được quy trình một cuộc kiểm toán nhà nước.
- Chuẩn bị các bước công việc để làm việc với đoàn kiểm toán.
- Chuẩn bị các tài liệu liên quan, và các nội dung để giải trình với kiểm toán.
- Cách thức thống nhất biên bản kết luận của kiểm toán.
29
Trình tự thực hiện kiểm toán
1. Căn cứ kế hoạch kiểm toán hàng năm do kiểm toán nhà nước xây dựng, hoặc nguyên nhân đặc biệt cần kiểm toán.
2. Cơ quan kiểm toán gửi thông báo và kế hoạch kiểm toán đã được duyệt tới các đơn vị bị kiểm toán.
3. Sau khi nhận thông báo, các đơn vị thực hiện chuẩn bị các nội dung công việc phục vụ kiểm toán.
4. Thực hiện kiểm toán
30
4.Thöïc hieän kieåm toaùn
Đọc quyết định kiểm toán đã được duyệt, thông qua kế hoạch kiểm toán
(thời gian, nội dung, yêu cầu của cuộc kiểm toán)Thực hiện kiểm toán (Phần II TL)
Đoàn kiểm toán thực hiện các nghiệp vụ, phương pháp kiểm toán đối với nội dung đã thông báo.
Đơn vị được kiểm toán tiến hành cung cấp các tài liệu, thông tin cần thiết cho đoàn kiểm toán.
Là bước
cần thiết
31
4. Thöïc hieän kieåm toaùn


Lập dự thảo kết quả kiểm toán, thống nhất số liệu kiểm toán với đơn vịRa biên bản chính thức kết quả kiểm toán tại
đơn vị
Là bước trọng yếu của kiểm toán
Là bước quan trọng đối với quá trình kiểm toán
32
Nội dung và phương pháp kiểm toán
1. Kiểm toán quá trình tiếp nhận kinh phí
2. Kiểm toán các khoản thu và chênh lệch thu chi
3. Kiểm toán thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh
4. Kiểm toán TSCĐ, vật tư, công cụ dụng cụ
5.Kiểm toán vốn bằng tiền và thanh toán
6. Kiểm toán quỹ cơ quan
33
Một số vấn đề thường gặp
- Hệ thống văn bản hành chính của đơn vị còn thiếu, không đầy đủ
- Quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu về TC-KT
- Bỏ ngoài các khoản thu hoạt động sxkd
- Hạch toán sai nội dung theo Mục lục NSNN
- Không kê khai và nộp các khoản thuế
- Không thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm
34
Một số vấn đề thường gặp
- Có phát sinh các khoản thu không đúng chế độ
- Phát sinh các khoản chi vượt định mức hoặc không đúng chế độ
- Sai sót trong thực hiện đầu tư XDCB
- Chưa có quy chế chi tiêu nội bộ, hoặc quy chế xây dựng chưa đầy đủ
- Trích lập các quỹ không theo đúng quy định, cơ chế trả lương tăng thêm không dựa theo nguyên tắc hiệu quả công việc.
 
Gửi ý kiến

Điều thực hiện (ươm mần) Hình trong code thầy cô trang trí trang mình.

Thi đua dạy tốt - học tốt

anhbh

Điiện thoại liên lạc của lớp trung cấp chính trị K17

Thầy chủ nhiệm lớp Trần Văn Khanh 0918705015 (Lý Hồng Em 0945132521) (Dương Hữu Đạt 0123409001) (Dương Cát Phượng 0477676643) (Trịnh Thị Ngát 0983812091) (Tô Châu Hùng Luân 0988202313) (Trần Hữu Trọng 0914621218) (Phạm Thị Huyền 0986939375) (Phạm Thị Huương 01658261446) (Lâm Thị Tuyết Trâm 01677499767) (Huỳnh Thị Mỹ Thuý 0974499434) (Huỳnh Thanh Cầm 01237482876) (Trần Thị Hà 01697447481) (Phan Ngọc Quyền 01689424461) (Nguyễn Minh Phong 0946360786) (Lại Thị Hưởng 0986322850) (Dương Thị Sen 0947441414) (Dương Văn Chức 0902313525) (Danh Thanh Ỷ 01233560011) (Trần Minh Thư 01236117537) (Kim Si Tha 01253305725) (Nguyễn Thị Khai Thuỳ 0919160916) (Huỳnh Thống Nhất 0945808687) (Lê Phát Tài 0949806422) (Giang Hữu Hậu 0913676602) (Lê Thị Thoa 0937816641) (Nguyễn Chí Quốc 0949141479) (Ng Văn Duy Phương 0912180801) (Phương Chí Thum 0912154153) (Nguyễn Việt Ngoan 0948847027) (Tô Tấn Hưng ) (Dương Diễm Linh 0947294446) (Đỗ Tiến Nhanh 0913120402) (Phạm Thuý Nhi ) (Võ Phương Lan 0919985698) (Trần Hồng Hoa 0919757103) (Trần Văn Khải 0946131477) (Trương Hữu Mến 0913189786) (Dương Văn Triều 0916357708) (Phạm Quang Vinh 0918588869) (Nguyễn Xuân Cường 0918944859) (Liên Hưng Tài 0918544141) (Châu Trân Lợi 0945945254) (Lâm Thị Huyền 0913128312) (Nguyễn Vũ Phong ) (Nguyễn Lưu Thiết 0916864870) (Nguyễn Văn Phúc ) (Lê Văn Hài 0913825619) (Đinh Công Luận 0919317713) (Trần Chí Trung 0918751958) (Võ Văn Khuyên 0919443551) (Nguyễn Văn Nguyêm 0919021646) (Trương Văn Bữu ) (Huỳnh Hữu Trí 0942422326) (Nguyễn Văn Vũ 0916766452) (Võ Hoàng Đệ 0946002601) (Đặng Văn Nhường 0949323237) (Trần Minh Luân 0913174317) (Nguyễn Văn Tại 0918924234) (Nguyễn Văn Lắm 01234080984) (Quảng Thanh Kiều 0918379434) (Huỳnh Văn Đăng 0918806327) (Trịnh Văn Thống ) (Ngô Thị Tú Anh 0916365917) (Võ Thanh Kỳ 0919144144) (Tạ Văn Thọ 0918039939) (Phạm Văn Thìn 0918647143) (Nguyễn Ngọc Mạnh 0913151081) (Nguyễn Diễm Trang 0939409803) (Trần Thị Hằng Ni 0947727535) (Huỳnh Thu Hương 0949763757) (Trịnh Hồng Nhiện 0985373357) (Tô Văn Thái 0918973051) (Trương Triều Trung 0913640323) (Nguyễn Văn Tịnh 0916282419) (Lưu Thị Thơ 0949464850) (Lưu Xuân Hương 0918778480) (Nguyễn Văn Trang 0919927533) (Trương Hà Giang 0918246015) (Nguyễn Bích Tiên 0919930545) (Đoàn Văn Đen ) (Phạm Minh Sang ) Liên lạc lẫn nhau