BLOG GIÁO VIÊN BẠC LIÊU


suy ngẫm

Khi mê bùn vẫn là bùn; khi ngộ mới biết trong bùn có sen- Khi mê tiền vẫn là tiền khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Đừng nên ném đá dấu tay; nếu ném hay như thế nào không ai làm gì được thì cũng không qua mặt được quần chúng người ta xem thường mình.

1.
2.
3. 37.
38.
39.
40.
41. 47.
48.
49.
50.
  • 51.
52.
53. 54. 69. 70.
71. 87.
88. 89.
90.
  • 91.
92.
93.
94. 105.
106. 107. 108. 109.
110. 120.
121.
122. 132.
133.
134.
  • 135.
136.
137. 138. 149. 150.
151.
  • 152.
153.
154.
155.
  • 156.
157.
158.
159.
160. 161. 162. 165. 171. 172.
163. 164. 166.
167. 168.
169. 170.
173.
174.


Thứ hai(10/12): Sinh hoạt dưới cờ.

Thứ ba (11/12) : Trực trường.

Thứ tư (12/12): Trực trường.

Thứ năm(13/12 : Trực trường.

Thứ sáu (14/12) : Trực trường.

Thứ bảy (15/12) :Trực trường .

Chủ nhật (16/12) :

Một số hình ảnh hoạt động của trường THCS Vĩnh Thịnh.

http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/ http://www.violet.vn/lyhongem/
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >

QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2011- 2012

picture1Căn cứ vào Quyết định số 04/2000/QQĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT.

          Căn cứ vào Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị công chức- viên chức năm học 2011- 2012 của Phòng GD& ĐT Hòa Bình.

          Lãnh đạo và Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Vĩnh Thịnh thống nhất đề ra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường như sau:

 

            I. TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG:

            - Quản lý điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

          - Lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của giáo viên, nhân viên, đoàn thể, bộ phận trong nhà trường và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ chính sách, quy chế, điều lệ nhà trường hiện hành đồng thời phù hợp với trách nhiệm được giao. Nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo lên cấp trên và thông báo đến đối tượng yêu cầu được biết.

          - Thực hiện chế độ hội họp đúng định kỳ.

          - Thực hiện công khai tài chính theo quy định của nhà nước, công khai các quyền lợi, chế độ và việc đánh giá định kỳ đối với giáo viên, nhân viên.

          - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, bộ phận trong các hoạt động.

          -Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các bộ phận trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của các đối tượng trong nhà trường.

          - Phối hợp cùng tổ chức công đoàn nhà trường tổ chức Hội nghi công chức- viên chức mỗi năm một lần.

 

            II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐOÀN THỂ,  BỘ PHẬN:

            - Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo nhà trường những biện pháp khả thi trong việc nâng cao chất lượng mọi hoạt động của nhà trường.

          - Chấp hành và thực hiện tốt việc triển khai quy chế dân chủ trong nhà trường thực hiện nghiêm túc lề  lối làm việc của nhà trường, phối hợp tốt giữa các bộ phận để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chuyên môn, đoàn thể, bộ phận trong nhà trường.

 

            III. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN:

            - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục.

          - Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, vi phạm dân chủ trong nhà trường đồng thời không dung túng những hành vi lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động củ nhà trường.

          - Giữ gìn phẩm chất, nêu cao tinh thần học hỏi, luôn tôn trọng đồng nghiệp và học sinh.

 

            IV. NHỮNG VIỆC GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐƯỢC BIẾT VÀ THAM GIA Ý KIẾN:

            - Những chủ trương, chính sách, chế độ củ Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, công chức.

          - Những quy định về sử dụng tài snr trong nhà trường.

          - Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

          - Việc sủ dụng kinh phí và chấp hành chế độ quyết toán theo quy định hiện hành.

          - Việc thực hiện nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

          - Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

 

            CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN            HIỆU TRƯỞNG


Nhắn tin cho tác giả
Lý Hồng Em @ 13:52 21/02/2012
Số lượt xem: 662
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Điều thực hiện (ươm mần) Hình trong code thầy cô trang trí trang mình.

Thi đua dạy tốt - học tốt

anhbh

Điiện thoại liên lạc của lớp trung cấp chính trị K17

Thầy chủ nhiệm lớp Trần Văn Khanh 0918705015 (Lý Hồng Em 0945132521) (Dương Hữu Đạt 0123409001) (Dương Cát Phượng 0477676643) (Trịnh Thị Ngát 0983812091) (Tô Châu Hùng Luân 0988202313) (Trần Hữu Trọng 0914621218) (Phạm Thị Huyền 0986939375) (Phạm Thị Huương 01658261446) (Lâm Thị Tuyết Trâm 01677499767) (Huỳnh Thị Mỹ Thuý 0974499434) (Huỳnh Thanh Cầm 01237482876) (Trần Thị Hà 01697447481) (Phan Ngọc Quyền 01689424461) (Nguyễn Minh Phong 0946360786) (Lại Thị Hưởng 0986322850) (Dương Thị Sen 0947441414) (Dương Văn Chức 0902313525) (Danh Thanh Ỷ 01233560011) (Trần Minh Thư 01236117537) (Kim Si Tha 01253305725) (Nguyễn Thị Khai Thuỳ 0919160916) (Huỳnh Thống Nhất 0945808687) (Lê Phát Tài 0949806422) (Giang Hữu Hậu 0913676602) (Lê Thị Thoa 0937816641) (Nguyễn Chí Quốc 0949141479) (Ng Văn Duy Phương 0912180801) (Phương Chí Thum 0912154153) (Nguyễn Việt Ngoan 0948847027) (Tô Tấn Hưng ) (Dương Diễm Linh 0947294446) (Đỗ Tiến Nhanh 0913120402) (Phạm Thuý Nhi ) (Võ Phương Lan 0919985698) (Trần Hồng Hoa 0919757103) (Trần Văn Khải 0946131477) (Trương Hữu Mến 0913189786) (Dương Văn Triều 0916357708) (Phạm Quang Vinh 0918588869) (Nguyễn Xuân Cường 0918944859) (Liên Hưng Tài 0918544141) (Châu Trân Lợi 0945945254) (Lâm Thị Huyền 0913128312) (Nguyễn Vũ Phong ) (Nguyễn Lưu Thiết 0916864870) (Nguyễn Văn Phúc ) (Lê Văn Hài 0913825619) (Đinh Công Luận 0919317713) (Trần Chí Trung 0918751958) (Võ Văn Khuyên 0919443551) (Nguyễn Văn Nguyêm 0919021646) (Trương Văn Bữu ) (Huỳnh Hữu Trí 0942422326) (Nguyễn Văn Vũ 0916766452) (Võ Hoàng Đệ 0946002601) (Đặng Văn Nhường 0949323237) (Trần Minh Luân 0913174317) (Nguyễn Văn Tại 0918924234) (Nguyễn Văn Lắm 01234080984) (Quảng Thanh Kiều 0918379434) (Huỳnh Văn Đăng 0918806327) (Trịnh Văn Thống ) (Ngô Thị Tú Anh 0916365917) (Võ Thanh Kỳ 0919144144) (Tạ Văn Thọ 0918039939) (Phạm Văn Thìn 0918647143) (Nguyễn Ngọc Mạnh 0913151081) (Nguyễn Diễm Trang 0939409803) (Trần Thị Hằng Ni 0947727535) (Huỳnh Thu Hương 0949763757) (Trịnh Hồng Nhiện 0985373357) (Tô Văn Thái 0918973051) (Trương Triều Trung 0913640323) (Nguyễn Văn Tịnh 0916282419) (Lưu Thị Thơ 0949464850) (Lưu Xuân Hương 0918778480) (Nguyễn Văn Trang 0919927533) (Trương Hà Giang 0918246015) (Nguyễn Bích Tiên 0919930545) (Đoàn Văn Đen ) (Phạm Minh Sang ) Liên lạc lẫn nhau